IMG_2611.JPG

 

No。1 從台灣飛往"長沙"1隻拉物拉多*~

 

IMG_2615.JPG

 

 

 

IMG_2619.JPG 

 

No。2 從台灣飛往"東莞"1隻狐狸犬*~

 

IMG_2620.JPG

 

 

 

IMG_2623.JPG

 

No。3 從台灣飛往"上海"1隻貴賓*~

 

IMG_2633.JPG

 

 

 

IMG_2634.JPG

 

No。4 從台灣飛往"深圳"1隻貴賓*~

 

IMG_2608.JPG

 

 

 

IMG_2635.JPG

 

No。5 從台灣飛往"香港"1隻貴賓*~

 

IMG_2637.JPG

 

 

 

IMG_2640.JPG

 

No。6 從台灣飛往"昆明"1隻米克斯*~

 

IMG_2642.JPG

 

 

 

IMG_2645.JPG

 

No。7 從台灣飛往"香港"1隻米克斯*~

 

IMG_2647.JPG  

 

 

    全站熱搜

    hwpet12356665 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()